Personeel

Veel aandacht en liefde voor uw kind


De leid(st)ers werken over het algemeen 32 uur per week, zodat uw kind door vaste leid(st)ers wordt verzorgd.

De leid(st)ers in opleiding (BBL'ers) staan altijd met een gediplomeerde leidster op een groep. De leid(st)ers in opleiding werken minimaal 24 uur per week. Vanaf het derde leerjaar zijn ze in ieder geval voor 100% inzetbaar op de groep. Tijdens de eerste 2 jaren van de opleiding is het aantal uren dat de leid(st)er in opleiding op de groep inzetbaar is, afhankelijk van hun kennis en ervaring. Hierover wordt overleg gevoerd met de werk-/praktijkbegeleid(st)er.

Voor een constructieve begeleiding is het van belang om vooraf een planning te maken. De vorderingen in het leerproces en de leerstijl van de leid(st)er in opleiding zijn in het bijzonder bepalend voor de snelheid waarmee geleerd wordt. Uiteindelijk moet elke leid(st)er in opleiding aan de zelfde kwalificaties voldoen, maar de één bereikt deze eerder dan de ander. Dit komt regelmatig aan de orde in begeleidings- en beoordelingsgesprekken en de leersituatie wordt hierop afgestemd

De leid(st)ers zijn allen gekwalificeerd terzake de cursus 'Kinder-EHBO' van de plaatselijke GGD en volgen regelmatig aanvullende cursussen.

Ons Personeel

De leid(st)ers zijn professioneel en beschikken over de nodige pedagogische kennis. Maar, wat wij belangrijker vinden is dat ze warm en liefdevol zijn en een geborgen plek aan uw kind kunnen bieden, waar uw kind zich gewenst en veilig kan voelen.

Overige info

  • Raadpleeg onze algemene voorwaarden. klik hier >
  • Raadpleeg onze scherpe tarieven (zonder automatisch incasso). klik hier >
  • Raadpleeg onze scherpe tarieven (met automatisch incasso). klik hier >