Oudercommissie

Inspraak en meedenken is de basis

Om de kwaliteit en de continuïteit van de geboden kinderopvang te garanderen heeft het kinderdagverblijf naast het bestuur een oudercommissie. De oudercommissie heeft zich tot taak gesteld de directie gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Hierbij gaat het om vragen met betrekking tot de kinderopvang in het algemeen en de functie van De Toverfluit in het bijzonder.

De oudercommissie vergadert een aantal keren jaar. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u onder andere gebruik maken van het volgende e-mailadres: oc-detoverfluit@hotmail.com.