Groepen

Aandacht bij het samenstellen van de groepen

Het kinderdagverblijf kent een zekere variatie in de samenstelling van de groepen. Een groep wordt samengesteld op basis van leeftijd (horizontale groepen) bijvoorbeeld een groep kinderen van 0-1,5 jaar, 0-2 jaar, 1,5-2,5 jaar, 2-4 jaar en ook een groep van 2,5-4 jaar. De groepsgrootte valt binnen de wettelijke normen. We stellen in ieder geval een leuke groep samen, waarin uw kind zich veilig en prettig zal voelen. Elke aanmelding wordt getoetst aan de situatie van dat moment en de verwachte doorstroming van de kinderen.
  • Openingstijden

    Het kinderdagverblijf De Toverfluit is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur. De kinderen kunnen worden gebracht tussen 07.00 uur en 09.00 uur. Tussen 12.00 uur en 13.30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald en/of gebracht worden die een halve dag komen en vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. De mogelijkheid bestaat om een dagdeel te wisselen of extra opvang te regelen voor uw kindje als dat een keer nodig is.
  • Dagindeling

    Elke groep heeft zijn eigen dagindeling, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De babygroepen kennen geen vaste dagindeling. We gaan hier uit van de eigen behoeften en het ritme van elk kind. Dat wil zeggen dat de leid(st)er zich aanpast aan de slaap- en voedingsgewoonten die het kind thuis gewend is. De dreumes- en peutergroepen kennen een nagenoeg vaste dagindeling, om zoveel mogelijk de rust in de groep te bewaren. Dit houdt in dat we op vaste tijden iets eten, drinken, slapen en activiteiten doen. Hierdoor weet het kind wat het kan verwachten na een paar keer op het kinderdagverblijf te zijn geweest. De verschillende groepen werken zoveel mogelijk met dezelfde thema's waarop activiteiten zijn gebaseerd.
  • Leefruimte

    De kinderen worden opgevangen in verschillende groepen. Elke groep heeft een eigen speelruimte, een slaapkamer en een verschoonmogelijkheid. Met mooi weer kunnen de kinderen buiten spelen op hun eigen speelplaats. Mocht het een dagje regenen, dan kunnen de kinderen naar hartenlust rennen en spelen in de gemeenschappelijke Speelstraat. De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind.
  • Activiteitenaanbod

    VVE Wij bieden gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

    pukKinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop: Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals bijvoorbeeld ziek zijn.
    Hij biedt troost en is een vriendje waarbij dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind.

    Thema's Er zijn elke 8 weken nieuwe thema's. Elk thema heeft een eigen lijst met woorden die extra aandacht krijgen.
    Pedagogisch medewerkers voeren per thema diverse activiteiten uit. Per thema worden activiteiten gedaan in een grote of kleine groep of individueel. De eigen inbreng van het kind is het belangrijkste binnen elke activiteit.
    De activiteiten zijn zo beschreven dat baby's, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen.
  • Flexibele opvang

    Naast de reguliere opvang (minimale afname 2 dagdelen per week) bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van flexibele opvang.
    Flexibele opvang is opvang voor ouders met wisselende werktijden/-dagen waarbij opvang nodig is op wisselende dagdelen. De opvangtijden zijn hetzelfde als bij de reguliere opvang.

Flexibele opvang

Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Toonladder Zuilenstein/Galecop
Koningin Julianaschool
Koningin Beatrixschool Zuilenstein
Vroonestein
Prinses Margrietschool
Lucas Batau/Galecop
De Veldrakker