Dreumesen


Deskundige begeleiding

Op de dreumesgroep krijgen de kinderen volop de gelegenheid om zich op eigen wijze te ontwikkelen en kennis te maken met het groepsgebeuren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan taalontwikkeling, zang, dans en spel. Ook de sociale aspecten komen aan bod.

Dit alles onder leiding van deskundig personeel, dat bewust kiest voor deze uitdaging, er professioneel mee omgaat en samen met de kinderen probeert door dit groeiproces heen te komen. Het is één van de groepen waar de kinderen de meeste ontwikkelingen doormaken, maar dan bewust. Enthousiasme, liefde, toewijding, geduld zijn een must om de doelgroep te begeleiden.
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om eens langs te komen en samen met ons het kind zijn opnieuw te beleven.