Doelstelling

Kwaliteit van de zorg en veiligheid


Kinderdagverblijf de Toverfluit heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door hen onder deskundige begeleiding in groepsverband samen te brengen, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. Sfeer, gezelligheid en een vertrouwde omgeving, zijn de kernwoorden. Het dagverblijf gaat er van uit dat een kind zich ergens veilig en vertrouwd moet voelen, zodat het kind van daaruit op zijn eigen manier de omgeving om zich heen kan ontdekken en zich optimaal kan ontwikkelen. De visie op de opvang en ontwikkeling van kinderen staat verder uitgewerkt in het pedagogisch werkplan, dat de basis vormt van waaruit er gewerkt wordt.

Aandacht en liefde

De leid(st)ers zijn professioneel en beschikken over de nodige pedagogische kennis. Maar, wat wij belangrijker vinden is dat ze warm en liefdevol zijn en een geborgen plek aan uw kind kunnen bieden, waar uw kind zich gewenst en veilig kan voelen.

Overige info

  • Raadpleeg onze algemene voorwaarden. klik hier >
  • Raadpleeg onze scherpe tarieven (zonder automatisch incasso). klik hier >
  • Raadpleeg onze scherpe tarieven (met automatisch incasso). klik hier >