Opvang voor uw kind in Nieuwegein

U bent op zoek naar opvang voor uw kind in Nieuwegein? Kom dan beslist eens een kijkje nemen bij Kinderdagverblijf De Toverfluit! We bieden een omgeving waar kinderen met veel plezier heen gaan. Enerzijds omdat ze warm en liefdevol worden opgevangen. Anderzijds vanwege het feit dat de kids zich bij ons naar hartenlust kunnen uitleven. Kortom, voor opvang van uw kind in Nieuwegein moet u bij De Toverfluit zijn!

Wilt u meer informatie over de opvang van uw kind in Nieuwegein? Neem dan nu contact op met Kinderdagverblijf De Toverfluit!

Kwaliteitszorg voor uw kind(eren)

Doelstelling
In elke groep staan een aantal dingen centraal. Allereerst dat de kinderen zich prettig bij ons voelen en het naar hun zin hebben. Daarnaast vinden we het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen staat erg belangrijk. Sfeer, gezelligheid en een vertrouwde omgeving zijn hierbij sleutelwoorden.

Soorten opvang en verzorging
U kunt bij De Toverfluit in Nieuwegein terecht voor verschillende vormen van opvang van uw kind. Afhankelijk van de specifieke leeftijdsbehoeften van de kinderen, heeft elke groep een eigen dagindeling.

- Babygroepen
De babygroepen zijn de enige groepen die geen vaste dagindeling hebben, omdat we uitgaan van de eigen behoeften en het ritme van elk baby.

- Dreumes- en peutergroepen
De dreumes- en peutergroepen kennen een zo goed als vaste dagindeling. Er wordt op vaste tijdstippen gegeten, gedronken, gerust, etc. Zo kunnen we de rust in de groep bewaken.

- Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Daarnaast behoort ook opvang in schoolvakanties tot BSO. De dagindeling is afhankelijk van het dagdeel waarop de kinderen worden opgevangen.

Neem contact op

Openingstijden

Kinderdagverblijf De Toverfluit is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur. De kinderen kunnen worden gebracht tussen 07.00 uur en 09.00 uur. Tussen 12.00 uur en 13.30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald en/of gebracht die een halve dag komen en vanaf 16.30 uur kunnen weer opgehaald worden.

Contact

Kinderdagverblijf De Toverfluit BV
Roskamweide 2
3437 XB Nieuwegein
Tel. (030) 601 44 85
Fax. (030) 602 26 86